bim
revit
Visualisaties
MAQUETTES
OUTSOURCING
In samenwerking met

BIM is onze manier van denken en handelen. We scholen onszelf voortdurend bij en verwerven nieuwe vaardigheden. Een voorbeeld is het Revit Architecture Certified Professional certificaat en de speciale cursus „BIM in practice”, voor ons gerealiseerd door onze Belgische partner Bimplan.

Voor ons is het van belang om ervaring op te doen door samen te werken met Bimplan. De praktische toepassing van BIM op de Belgische markt is immers volop aan zijn opmars bezig .

Building information modeling (BIM) is een nieuwe manier om het ontwerpproces te benaderen. Verschillende ontwerpdisciplines kunnen efficienter samenwerken door gebruik te maken van virtuele gebouwmodellen. Een virtueel gebouwmodel is in feite een een database met een verzameling informatie over het gebouw. Waarbij de tekeningen een onderdeel zijn van de output.

De afkorting B.I.M. staat voor:

  • Building - dit omvat het hele proces van de realisatie van de investering, de levenscyclus van het gebouw (ontwerp, bouw, onderhoud, sloop)
  • Information – dit betreft het toevoegen, beheren en verwerken van informatie van elk stadium van het ontwerpen, bouwen en gebruik van het gebouw
  • Modeling - het opbouwen van virtuele gebouwmodellen met aandacht voor het toevoegen van data.
  • Management – het begeleiden, controleren en aansturen van het virtuele interdisciplinaire ontwerp -en uitvoeringsproces met de focus op het efficiënt laten samenwerken van de betrokken actoren.

De toepassing van BIM gaat verder dan dat van ondersteuning van ontwerp -en uitvoeringsproces; het breidt zich uit tot de hele levenscyclus van een gebouw en kan ook gekoppeld worden aan de processen van het beheer en onderhoud van het gebouw.

 

 

 


Coördinatie van meerdere branches

De coördinatie van branches is een gecompliceerde kwestie, maar wij hebben daar een beproefde methode voor! Op veel plaatsen geldt het motto "wie het eerst komt, het eerst maalt"; daar komen de wijdverbreide inconsistentie van documentatie en problemen bij het realisatiestadium op de bouw van. Zo ontstaan collisies (bijv. van constructies, ventilatie, sanitaire installaties). We detecteren de collisies op kantoor, wat tien keer goedkoper is dan het ontdekken ervan op de bouw! Dat is mogelijk dankzij de combinatie van een architectonisch, constructie- en branchemodel (consistente documentatie van de ventilatie, elektrische installaties en riolering). Dankzij de toepassing van onze diensten is een nauwe samenwerking mogelijk van verschillende professionals op de bouw.

Wat zijn de voordelen van deze oplossing? Die zijn enorm! Het detecteren van collisies in het ontwerpstadium en de vereenvoudigde analyse van ontworpen oplossingen.

Dit zijn de voordelen:

  • tijd- en kostenbesparing dankzij het voorkomen van kostbare veranderingen en correcties in de bouw;
  • significante reductie van bijkomende kosten door het verwijderen van fouten voordat deze op de bouw verschijnen;
  • beperking van vertraging van de realisatie van de investering;
  • inzet van alle deelnemers aan het bouwproces voor het bereiken van een gezamenlijk doel.

 

BIM voor aannemers

Wanneer men een 3D-model voor zich heeft, kan het project van alle kanten bekeken worden en eenvoudig begrepen worden. Ook de veronderstellingen van de ontwerper kunnen snel geverifieerd worden. Dankzij een 3D-model kan ook de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de realisatie van het project gecontroleerd worden. Dankzij het 3D-model kan er beter gecommuniceerd worden, kan er informatie uitgewisseld worden tussen alle deelnemers van het ontwerpproces: de projectontwikkelaar, ontwerper en aannemers. Door een 3D-model te maken krijgen we informatie over het gebouw zoals: een lijnoverzicht, overzicht van oppervlakten, volume en hoeveelheid materiaal en apparatuur.

Het voordeel van het gebruik van een 3D-model is een direct en nauwkeurig overzicht van de elementen van het gerealiseerde gebouw.

Voordelen zijn tijds- en financiële besparing dankzij de minimalisering van materiële verliezen. Dit is de optimalisering van het bestellen van materialen en een volledigere controle over de investering.

Vastgoedbeheer

Het proces van vastgoedbeheer vereist gecoördineerd handelen, grondige kennis en volledige, consistente informatie over het beheerde object. De steeds ingevoerde wijzigingen in het functionele systeem van het object en de uitrusting ervan bemoeilijken het functioneren van de beheerder, en een onvolledige verzameling informatie genereert extra kosten. Een virtueel driedimensionaal model met de BIM-technologie (Building Information Modeling) komt van pas bij het dagelijkse onderhoud van het object.

Een 3D-model van een bestaand gebouw dat gemaakt wordt om informatie hierover te krijgen die handig is voor de beheerder van het onroerend goed, geeft een direct en nauwkeurig overzicht van de oppervlakten, volume, elementen van de uitrusting van het beheerde gebouw. Alle overzichten worden automatisch geactualiseerd wanneer er wijzigingen worden aangebracht.

Het voordeel van een dergelijke toepassing van een 3D-model is een altijd up-to-date virtueel driedimensionaal model. Dit zorgt ervoor dat er snel betrouwbare informatie verworven kan worden die van pas kan komen bij het onderhoudsproces van het gebouw, wat invloed heeft op het arbeidscomfort en financiële besparingen.

Verwijzing


Technische documentatie (tekenbureau)

We houden ons bezig met de voorbereiding van documentatie voor bouwvergunningen en het maken van modellen van gebouwen. Kenmerkend voor ons is dat we inzicht willen krijgen in de behoeften van de klant en op de lange termijn samenwerken (meer dan 10 jaar). Hiervoor hebben we een veilig communicatiemiddel toegepast - extranet.

Aan elke opdracht werken architecten en ingenieurs uit de passende branches. We hebben ervaring met het werken met het programma Revit, waarvan het certificaat Revit Certified Professional de bevestiging is. 

Een voordeel van dit werkmodel is dat de architect/ontwerper zich meer kan richten op het conceptuele werk. Dit zorgt voor tijdsbesparing, aangezien de afronding van de documentatie gerealiseerd wordt door specialisten uit de desbetreffende branche.

 

 

Training en implementatie

We bieden speciale trainingen op het gebied van Revit. Deze houden de implementering in van de software die aangepast wordt aan de behoeften van de klant, ondersteuning naar de invoering en het creëren van Revit-families. We zorgen ook voor ondersteuning bij het eerste project en het aanvullen van Revit met speciale families.

Trainingen en implementaties worden voorbereid door practici en in samenwerking met een gecertificeerde trainer van Autodesk.

Voordelen van onze trainingen is de verkorting van implementatietijd van de software en het versneld bereiken van een hoge efficiëntie bij de bediening van het programma. Dit betekent ook tijdsbesparing bij het ontwerp en het verwerven van nieuwe methodes bij het dagelijks werk. Dankzij deze trainingen wordt uw team beter geïntegreerd. Met ons kunt u uw bedrijfsimago en de motivatie van uw werknemers versterken. Het is belangrijk dat de communicatie tussen de leden van uw projectteam wordt verbeterd.

Creëren van families

We bieden het aanvullen van het standaard template met laadbare en systeemfamilies. We kunnen parametriek toevoegen aan bestaande families. We bereiden families voor met een hoge graad van verfijning.

Families worden gecreëerd door een ervaren Revit Architecture Certified Professional. Ze worden steeds aangepast aan de reële behoeften van de gebruiker. Belangrijk is dat families voorbereid worden om overzichten te genereren.

Dankzij de aanvulling van het standaardsjabloon van Revit wordt de duur van de creatie van het model verkort en het werkcomfort met het programma vergroot. De ontwerper focust zich op de inhoudelijke kwesties van het object en niet op de technische aspecten van de voorbereiding van de documentatie.

Verwijzing


Statisch

Statistische visualisaties zijn weergaven die zowel geschikt zijn voor presentatie op papier als op internet. Deze vorm van presenteren van een object is effectief voor elk soort gebouw. Het gebruik ervan voor de presentatie van een object van buitenaf en de indeling van de ruimtes binnen zorgt ervoor dat uw klanten eenvoudig kunnen zien hoe hun investering eruit zal gaan zien.

Dankzij de transparantie van statische visualisaties krijgt de eindklant een makkelijker overzicht op de investering. Het is niet nodig om de technische documentatie nauwkeurig te lezen. Het voordeel is fotorealisme en presentatie in elk stadium van de realisatie van de investering die aan een groot groep tegelijkertijd getoond kan worden. Een ander pluspunt is de duurzaamheid van de presentatie. Visualisaties vormen een ondersteuning voor de marketing.

Een voordeel van het gebruik van visualisaties is financiële besparing (de kosten zijn lager dan een showwoning). Visualisaties zorgen voor een positief imago van het bedrijf en het werven van nieuwe klanten dankzij een betere presentatie van de investering; ook de prestige van het merk wordt verhoogd. Ze zorgen voor financiële besparing dankzij het eenvoudiger verifiëren van de toegepaste ontwerpoplossingen.

 

Animaties

Een animatie is een film die de route toont van de camera langs een willekeurig gekozen route. Dit is een middel dat ideaal het zicht laat zien op de weg, brug of in een woonwijk.

In vergelijking met statische visualisaties bevatten animaties nog bijkomende voordelen. De introductie van beweging in de presentatie zorgt ervoor dat de hele grote infrastructurele investering getoond kan worden (bijv. een weg). Dankzij animaties is het makkelijker om het zicht op de weg te controleren. Het is ook mogelijk om geluidseffecten toe te voegen.

Voordelen van het gebruik van animaties is het voldoen aan eisen van aanbestedingen en het opbouwen van een positief bedrijfsimage. Animaties zorgen ervoor dat nieuwe klanten geworven kunnen worden door een betere presentatie van de investering. Voordelen zijn ook het verhogen van de prestige van het merk en financiële besparing dankzij de verifiëring van toegepaste oplossingen. Dankzij animaties is het eenvoudiger om de acceptatie te krijgen van de publieke opinie voor de gerealiseerde investering.

Virtuele rondleidingen

360° panorama's geven dynamisch het zicht weer vanuit het perspectief van een persoon die op een plaats staat die opzij, naar boven en naar beneden kijkt. Dit is ideaal voor het presenteren voor woonwijken op internet. Ze worden gekenmerkt door vol realisme. Dit is een interactieve visualisatie met de mogelijkheid om extra effecten toe te voegen: plattegronden van woningen en huizen, kaarten van woonwijken waarop wordt weergegeven waar men zich op dat moment bevindt, google maps met locatie, technische aanzichten van de ruimtes.

In vergelijking met statische visualisaties hebben virtuele rondleidingen nog bijkomende voordelen zoals de mogelijkheid om elke richting op te kijken en interactiviteit. Een extra pluspunt is de consistente presentatie van de hele investering en de eenvoudige voorstelling van de hele wijk op internet, en ook het grote realisme van het ruimtelijk gevoel. De klant kan kennismaken met de investering voordat hij naar de afspraak komt. Het is mogelijk om geluidseffecten toe te voegen.

Voordelen van virtuele rondleidingen is het opbouwen van een positief bedrijfsimago met behulp van moderne oplossingen. Dat zorgt ook voor het werven van nieuwe klanten dankzij een betere presentatie van de investering en het verbeteren van de prestige van het merk. De afspraak met de klant wordt effectiever gebruikt en de verifiëring van de toegepaste oplossingen heeft directe invloed op financiële besparing.

Verwijzing


We maken gedetailleerde maquettes van reële investeringen die ruimtelijke modellen vormen van een gebouw op een schaal naar wens. De door ons aangeboden maquettes worden gekenmerkt door een ideaal gevoel van ruimte. Maquettes zijn een klassieke manier om gebouwen te presenteren; maquettes die door ons worden gemaakt zijn van een of twee soorten materiaal.

 

Voordelen van het gebruik van een maquette zijn vooral een volledigere presentatie van het ontwerp, vooral van grote investeringen (gebouwen met grote oppervlakten en een ongebruikelijke vorm, een woonwijk). Het is ook een perfect promotiemiddel omdat het project op een imposante manier gepresenteerd wordt. Een maquette maakt indruk: dankzij de perfecte weergave en het gebruik van realistische materialen, grote precisie en veel details. Het model wordt gepresenteerd in de context van z'n omgeving. Het is ook mogelijk om verlichting toe te voegen en deze te besturen door middel van een tabletapplicatie.

Voordelen van een maquette zijn de werving van nieuwe klanten door een betere presentatie van de investering, maar ook de vergroting van de prestige van uw merk. Dankzij maquettes is het eenvoudiger om de projectontwikkelaar te overtuigen tot de realisatie van ongebruikelijke investeringen.

Specifieke outsourcing is een dienst voor klanten die minimaal een voltijds werkplek kunnen vullen. Tegen een vaste maandelijkse vergoeding zorgen we voor een passend gekwalificeerde medewerker, gereedschap (computer met software) en de volledige infrastructuur (kantoor, internettoegang e.d.). Dit kan verschillende taken omvatten, ook buiten het standaardaanbod, bijv. ontwerpplannen, constructieberekeningen, tekeningen e.d.

Het voordeel is dat het dezelfde persoon is die taken realiseert voor een klant en dat hij snel ingewerkt wordt. Dankzij speciale outsourcing krijgt u een medewerking met de juiste kwalificaties en professionele ervaring. We hebben voortdurend online contact en een gunstig verrekeningssysteem. De internetcommunicatie vindt plaats via een beveiligde extranetsite. Het is ook mogelijk om tijdelijk een werknemer bij u te detacheren om een cursus te geven of voor implementatie.

Voordelen zijn: geen aanloopkosten voor het creëren van een werkplek (computer, software etc.) optimale kosten voor de functie. Dit zorgt ook voor zekerheid - een werknemersbackup en de ondersteuning van ingenieurs uit andere branches. Van belang zijn ook de vermindering van de eigen kosten van het in dienst nemen en ondersteunen van personeel, wiens training aangepast wordt aan uw behoeften. Een voordele van deze oplossing is ook een laag verloop van het personeel.

Verwijzing


Nieuws
BIM Award
Bronze BIM Award
05.12.18
OPEN BIM DESIGNING THE FUTURE conference
16.03.18
Visualization offer
Budget / premium visualization offer
21.09.17
Revit Architecture 2016 Certified Professional
24.11.16
Forum Autodesk 2016: The Future of Making Things
07.09.16
Designing the future conference - 6/7.04.2016
10.03.16
BIM cluster
08.02.16
PROCAD EXPO Know How conference - 11.06.2015
01.06.15
Architect@work trade fair - KortrijkXpo - 23-24.04.2015
05.05.15
The new edition of our website
01.04.15
Dedicated training - "BIM in practice"
16.01.15
Revit Architecture 2014 Certified Professional
18.12.14
Long term cooperation with a new Customer
20.10.14
Dedicated complementary training - Revit Architecture
31.01.14
Publication of the article prepared for C3A company
10.04.12